Βούλα Πατουλίδου , Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης: Δείγμα εφαρμογής της μητροπολιτικής διοίκησης της Θεσσαλονίκης είναι το πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της