Δ. Παπαστεργίου , δήμαρχος Τρικκαίων : Η στρατηγική μας ήταν να συνδυάσουμε την (τεχνολογική) ευφυία με την αποτελεσματικότατα, την κοινωνική συνοχή και την ανθεκτικότητα