Γ. Μώραλης , δήμαρχος Πειραιά : Πιστεύω στην ακομμάτιστη αυτοδιοίκηση, πιστεύω σε υπερκομματικούς συνδυασμούς