Γ. Σγουρός υποψ. περιφερειάρχης Αττικής : Να είναι σίγουροι, όσοι επιχειρούν με να ποδηγετήσουν την κοινή γνώμη και να παραπλανήσουν τους πολίτες, ότι θα μας βρουν απέναντί τους