Ν. Μπάμπαλος , δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής :Με την πολιτική μας έχουμε αποδείξει ότι δεν σκεφτόμαστε κόπο ή κόστος όταν έχουμε να κάνουμε με την Παιδεία, με τα παιδιά της πόλης.