Κ. Μπατζελή, υποψ, περιφερειάρχης Στ. Ελλάδας : Να δώσουμε νέα ώθηση στον παραγωγικό ιστό ,την ενέργεια, τις υποδομές, έτσι ώστε η Βοιωτία να αποκτήσει μία νέα αναπτυξιακή παραγωγική ορμή