Γ. Σοφρώνης , δήμαρχος Σαρωνικού : Δεν έχουμε καμία αντίρρηση να εφαρμοστεί η πολιτική της 2χρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής, αρκεί το Υπουργείο Παιδείας να μας εξασφαλίσει πρώτα τις κατάλληλες συνθήκες