Βαγγ. Τσαμήτας,υποψ. δήμαρχος Αλίμου :Εμείς πιστεύουμε στις Επενδύσεις. Σκοπεύουμε να τις προσελκύσουμε. Όχι να τις εμποδίζουμε