Γ. Μώραλης , δήμαρχος Πειραιάς : Ως Δήμος έχουμε χαράξει μια συγκεκριμένη στρατηγική για τη Γαλάζια Οικονομία με χρήματα που αντλήσαμε είτε από την ΕΕ είτε από την Περιφέρεια