Γ. Μπουτάρης , δήμαρχος Θεσσαλονίκης : Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας είναι ο νέος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, θα βάλει κι αυτός τη σφραγίδα του, οφείλουμε όλοι να στηρίξουμε το έργο του