Ρ. Δούρου , περιφερειάρχης Αττικής :Η Δύναμη Ζωής που έχω την τιμή να προΐσταμαι έχει δώσει διαπιστευτήρια σύνθεσης, συνεννόησης και συνεργασίας