Γ. Σγουρός , πρώην περιφερειάρχης: Εμείς μέσα σε δυο χρόνια θητείας καταφέραμε να φέρουμε ένα πρόβλημα δεκαετιών κοντά στη λύση του. Η κα Δούρου μέσα σε 5 χρόνια θητείας ακύρωσε κάθε πρόοδο