Κ. Αγοραστός, περιφερειάρχης Θεσσαλίας : Καμιά πόλη δεν μπορεί να είναι βιώσιμη αν δεν έχει νερό και δουλειά για τους πολλούς