Π. Τατούλης, τ. περιφερειάρχης Πελοποννήσου : Η Κυβέρνηση οφείλει να απέχει από κάθε μονομερή ενέργεια, που αγνοεί επιδεικτικά τις τοπικές κοινωνίες