Γ. Πατούλης, περιφερειάρχης Αττικής: Το ζήτημα της αποτελεσματικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων είναι πάνω από κομματικές ταυτότητες και ιδεοληψίες