Γ. Χαταζημάρκος , περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου : Πρωτιές παντού, για τα νησιά που δίνουν στην χώρα προοπτική, έσοδα και αισιοδοξία