Τέσσερα ακόμη νέα οχήματα που ενισχύουν σημαντικά τις προσπάθειες του , για μια πιο καθαρή πόλη, ενέταξε στο δυναμικό του , ο δήμος Καλλιθέας .
Συγκεκριμένα , ένα τριαξονικό απορριματοφόρο χωρητικότητας 22 κυβικών- Δυο απορριμματοφόρα χωρητικότητας 16 κυβικών-Και ένα μικρό, αλλά πολύ χρήσιμο, ανατρεπόμενο «τσέπης».