Έτοιμες μελέτες για έργα υδροδότησης της Έδεσσας

Με δέκα θέματα συνεδριάζει την Τετάρτη 10 του μηνός , το Δημοτικό Συμβούλιο Έδεσσας . Όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, είναι τα εξής :

  1. Υποβολή πρότασης «ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ» στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
  2. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 69Π/2018 μελέτης & των τευχών δημοπράτησης με τίτλο: «ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ 2 ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
  3. Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 69Π/2018 μελέτης με τίτλο «Γεωργοοικονομική Μελέτη δικτύων άρδευσης Δήμου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
  4. Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 69Π/2018 μελέτης με τίτλο «Μελέτη Εξοικονόμησης Ύδατος δικτύων άρδευσης Δήμου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
  5. Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 69Π/2018 μελέτης με τίτλο «Μελέτη Οικονομικής Σκοπιμότητας» στα πλαίσια της υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
  6. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργασίας «Υπηρεσίες συμβούλου για τη χωροθέτηση νέων αθλητικών εγκαταστάσεων στο Πασά Τσαϊρ» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
  7. Υποκατάσταση μισθωτή του Δημ. Ακινήτου «Καταρράκτες» με Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
  8. Παραχώρηση χρήσης στη ΔΕΥΑΕ δημοτικών εκτάσεων που βρίσκονται στο αγρόκτημα Περαίας και στο αγρόκτημα Κάτω Γραμματικού(Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
  9. Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
  10. Έγκριση της αριθμ. 59/2018 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. με θέμα «4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.).