Αγοράζει μηχανήματα έργου ο δήμος Σερρών με χρηματοδότηση ΥΠΕΣ

Υπεγράφη από την ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών η χρηματοδότηση της προμήθειας μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του έργου του Δήμου Σεερών στο πλαίσιο του Προγράμματος ««ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
Σχετικό αίτημα είχε υποβάλλει ο δήμος Ρόδου , ο οποίος χρηματοδοτείται από το «Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων», με το ποσό των
181.573,20 € .