Αλλαγές στις αντιδημαρχίες της Αγ. Παρασκευής

Αλλαγές σε πρόσωπα και αρμοδιότητες Αντιδημάρχων του Δήμου Αγίας Παρασκευής αποφάσισε ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος.
Συγκεκριμένα ανακλήθηκαν οι αρμοδιότητες του Ιωάννη Σιδέρη ο οποίος παύει να ασκεί τα καθήκοντα του Αντιδημάρχου Καθαριότητας και Διαχείρισης Απορριμμάτων & Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής (λόγω της υποψηφιότητας του για το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής). Και ανατέθηκαν στη Στυλιανή Ψύλλα καθήκοντα Αντιδημάρχου Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής. Επίσης τροποιήθηκαν οι έως τώρα αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Σπυρίδωνα Παπαγεωργίου και του ανατέθηκαν αρμοδιότητες Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.