Αποφασίζει για το μεταναστευτικό η ΠΕΔ Ηπείρου


Το στίγμα και τις σαφείς προθέσεις του συνόλου της Αυτοδιοίκησης της Ηπείρου στο μεταναστευτικό-προσφυγικό, αναμένεται να δώσει η απόφαση που θα λάβει η Περιφερειακή Ένωση των Δήμων της (ΠΕΔ) , στη συνεδρίαση της , την Τρίτη , 4 Φεβρουαρίοΰ.
Όλα τα θλεμα της συνεδρίασης της ΠΕΔ Ηπείρου είναι τα εξής
Επικύρωση Πρακτικών 1ης και 2ης συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου Π.Ε.Δ. Ηπείρου
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το Προσφυγικό- Μεταναστευτικό ζήτημα.
2. Απόφαση Ανάληψης υποχρεώσεων για τη δέσμευση σταθερών και πάγιων πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020
3. Απόφαση Ανάληψης υποχρεώσεων για τη δέσμευση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020
4. Αναμόρφωση (1η) του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020
5. Ορισμός Επιτροπών Προμηθειών και Υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. Ηπείρου σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 για το έτος 2020
6. Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης ΠΕΔ Ηπείρου – ΕΕΤΑΑ ΑΕ
7. Έγκριση εγγραφής της Π.Ε.Δ. Ηπείρου ως συνδρομητής σε εφημερίδες και περιοδικά εκδόσεις, κ.λπ. για το έτος 2020
8. Έγκριση Πρωτογενούς Αιτήματος ανάληψης δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού γραφείων της Π.Ε.Δ. Ηπείρου στην έδρα (Ιωάννινα) και το παράρτημα Θεσπρωτίας (Ηγουμενίτσα), κατά το έτος 2020
9. Έγκριση Πρωτογενούς Αιτήματος ανάληψης δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης της Π.Ε.Δ. Ηπείρου σε διαδικτυακή βάση πληροφοριών, κατά το έτος 2020
10. Έγκριση συμμετοχής του Προέδρου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου στις συνεδριάσεις της ΚΕΔΕ
11. Έγκριση δαπάνης μετακινήσεων Προέδρου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου
12. Έγκριση αποφάσεων Προέδρου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου
13. Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ε.Δ. Ηπείρου
14. Ορισμός εκπροσώπων σε Συμβούλια και Επιτροπές.
15. Συζήτηση επί θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος