Από το « Φιλόδημος» αγορά μηχανημάτων έργου για τη Νίκαια

Υπεγράφη από την ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών η χρηματοδότηση της προμήθειας μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του έργου του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη , στο πλαίσιο του Προγράμματος ««ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
Σχετικό αίτημα είχε υποβάλλει ο δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, ο οποίος χρηματοδοτείται από το «Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων», με το ποσό των 160.952,00 € .