Γάλα και κηπευτικά θα διανείμει ο Δήμος Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου θα πραγματοποιήσει διανομή προϊόντων (κηπευτικά, γάλα, βρεφικές τροφές) ως εξής:
Για το σημείο διανομής Α1 – Εργατικές Κατοικίες Αγίας Αικατερίνης (δ/νση: Σολωμού Σολωμού 14, δίπλα από γραφεία ΑμεΑ), Τρίτη 11 (ώρα 09.00 – 13.30), Τετάρτη 12 (ώρα 09.00 – 12.30), Πέμπτη 13 (ώρα 09.00 – 13.30) & Παρασκευή 14 Ιουνίου (ώρα 09.00 – 12.00).
Για το σημείο διανομής Α2 – Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου (θύρα 3 – αίθουσα 1ου ορόφου), Τρίτη 11 (ώρα 09.00 – 13.30), Τετάρτη 12 (ώρα 09.00 – 12.30), Πέμπτη 13 (ώρα 09.00 – 13.30) & Παρασκευή 14 Ιουνίου (ώρα 09.00 – 12.00).
Για το σημείο διανομής Α3 – Τάλως (Μάχης Κρήτης & Ελύρου, περιοχή Τάλως), Τρίτη 11 (ώρα 09.00 – 14.00), Τετάρτη 12 (ώρα 09.00 – 13.30), Πέμπτη 13 (ώρα 09.00 – 14.00) & Παρασκευή 14 Ιουνίου (ώρα 09.00 – 12.30).
Για το σημείο διανομής Α4 – ΑΣΙΤΕΣ η διανομή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Ιουνίου (ώρα 10.30 π.μ. – 14.00 μ.μ.).
Για τα σημεία διανομής Α5 – ΔΑΦΝΕΣ & A6 – ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ, η διανομή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Ιουνίου (ώρα 09.30 – 13.30)
Οι δικαιούχοι του σημείου Α3 – Παλαιά Λαχαναγορά εξυπηρετούνται πλέον από το σημείο Α3 – Τάλως (Μ. Κρήτης & Ελύρου) λόγω μεταφοράς του σημείου διανομής.
Για την παραλαβή των προϊόντων οι δικαιούχοι απαιτείται να έχουν μαζί τους:
Το βιβλιάριο κοινωνικής ασφάλισης ή άλλο επίσημο έγγραφο απ΄ όπου προκύπτει ο Α.Μ.Κ.Α. των ίδιων και των μελών της οικογένειάς τους που έχουν εγκριθεί
Τον Αριθμό Αίτησης
Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής, τα προϊόντα δύναται να παραλαμβάνει τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνήσιου υπογραφής ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.