Δάνειο 3 εκατ. Ευρώ στο δήμο Σερρών για λαμπτήρες LED στο δίκτυο φωτισμού του

Εγκρίθηκε από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείωντο δάνειο ύψους 2.945.000 ευρώ για την αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων με λαμπτήρες LED του δικτύου οδοφωτισμού του Δήμου Σερρών.

Για το δάνειο αυτό δεν θα πληρώσουν ούτε ένα ευρώ ο Δήμος και οι δημότες, γιατί το δάνειο θα αποπληρωθεί μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας που θα προκύψει από την αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων με λαμπτήρες LED (δηλαδή από την εξοικονόμηση ενέργειας θα πληρώνουμε πολύ λιγότερα χρήματα στη ΔΕΗ και με τα χρήματα που θα κερδίζουμε θα αποπληρώνουμε το δάνειο)”τονίζεται σ΄ανακοίνωση του δήμου .

Σε επόμενη φάση θα καταρτιστούν οι όροι διακήρυξης για να γίνει ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προμήθεια των λαμπτήρων.

Για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης θα προηγηθεί δημόσια διαβούλευση, όπως ορίζει ο νόμος, αλλά θα ζητηθούν επίσης σύμφωνα με δέσμευση του Δημάρχου και οι προτάσεις όλων των παρατάξεων του δημοτικού συμβουλίου.