Δημαιρεσίες-πονοκέφαλος για αρκετούς δημάρχους….!

Στην εκλογή νέων μελών στα προεδρεία των Δημοτικών Συμβουλίων, των Περιφερειακών Συμβουλίων καθώς και των μελών μιας σειράς Επιτροπών θα πρέπει να προχωρήσουν οι δήμοι και οι περιφέρειες.

Σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών γίνεται γνωστό ότι στο 282 του προγράμματος Καλλικράτης (Ν.3852/2010) προβλέπεται ότι ειδικά για την περίοδο 2010- 2014, η θητεία συγκεκριμένων οργάνων, όπως το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, λήγει στις 31/12/2012.

Οι δημαιρεσίες, εντούτοις, συμπίπτουν με την εορτή των Θεοφανείων και οι περισσότεροι δήμοι θα πραγματοποιήσουν, σύμφωνα με καλά διασταυρωμένες πληροφορίες, τεχνητή μη απαρτία, προκειμένου τα όργανα να εκλεγούν την επόμενη Κυριακή 13 Ιανουαρίου…!

Αρκετοί, εξάλλου, είναι οι δήμαρχοι που πονοκεφαλιάζουν για τις επιλογές τους, καθώς η καρέκλα τους «τρίζει» και η πλειοψηφία στα δημοτικά συμβούλια είναι οριακή…!