Εγκρίθηκαν νέα έργα για το δήμο Καρπενησίου

 

Δύο νέα έργα εγκρίθηκαν από το Πράσινο Ταμείο στη του Άξονα 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2017» του Χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ». Oι μελέτες εκπονήθηκαν και υποβλήθηκαν από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου και αφορά τα έργα:

  1. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, προϋπολογισμού 166.000,00 € – Με την προτεινόμενη πράξη προβλέπεται η ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου γύρω από το δημοτικό σχολείο της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Καρπενησίου. Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν είναι οι εξής:

– Δημιουργία πλακόστρωτων χώρων κίνησης πεζών σε όλη την έκταση του οικοπέδου.

-Κατασκευή μικρού αμφιθεάτρου.

-Πρόβλεψη κατάλληλου φωτισμού για την ανάδειξη του χώρου και σχολείου.

-Τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού (κάδοι απορριμμάτων, παγκάκια κλπ)

-Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ για την είσοδο στο σχολείο.

-Κατασκευή χώρου για αθλοπαιδίες από συνθετικό χλοοτάπητα (5Χ5).

-Φύτευση που να χαρακτηρίζει και να αναδεικνύει το φυσικό πλούτο της περιοχής.

 

  1. AΞΙΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΙΚΗΣ, προϋπολογισμού 190.500,00 € – Με το παρόν έργο προβλέπεται η ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου στην περιοχή επέκτασης του σχεδίου πόλης Καρπενησίου Πειραϊκή -Πατραϊκή. Ο κοινόχρηστος χώρος καταλαμβάνει ένα οικοδομικό τετράγωνο και με τη διαμόρφωσή του δημιουργείται ένας οργανωμένος δημόσιος χώρος που θα συμβάλλει ενεργά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, αλλά και των επισκεπτών του Καρπενησίου. Η οργάνωση του χώρου διαμορφώνεται σε τέσσερις ενότητες οι οποίες εσωτερικά προσφέρουν χώρους φυσικά σκιασμένων καθιστικών με επιλογή κατάλληλης φύτευσης. Θα δημιουργηθούν πεζοδρόμια, χώρος παιχνιδιού , χώρος καθιστικών, ειδικές οδεύσεις για άτομα με προβλήματα όρασης και γενικά εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα ΑΜΕΑ στο χώρο.Τη γενικότερη διάταξη συμπληρώνουν περιμετρικά καθίσματα, δένδρα και ο κατάλληλος εξοπλισμός (φωτιστικά σώματα,καθίσματα,).

 

  • Παιδικές Χαρές Δήμου Καρπενησίου

Εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Καρπενησίου»  από το Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”, προυπολογισμού  314.631,40 €,  από τα οποία 200.000,00 είναι η μέγιστη χρηματοδότηση του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ , και 114.631,40 € θα καλυφθούν από ίδιους πόρους του δήμου. Η  μελέτη έχει εκπονηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και αφορά την προμήθεια εξοπλισμού και την εκτέλεση εργασιών προκειμένου να είναι δυνατή η πιστοποίηση δέκα εννέα παιδικών χαρών, για την ασφαλή χρήση τους.

  • Δημοπρασίες έργων Δήμου Καρπενησίου

Ο Δήμος Καρπενησίου συνεχίζει την δημοπράτηση νέων σημαντικών και αναγκαίων έργων, συνολικού προυπολογισμού 658.600€, έργα που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών. Αναλυτικά τα έργα και οι ημερομηνίες δημοπράτησης παρουσιάζονται παρακάτω:

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
1 Ασφαλτόστρωση συνέχειας οδού Ειρήνης στην περιοχή Μύλων 50.000€ ΣΑΤΑ 22-10-2018
2 Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Καστανιάς και ΤΚ Προδρόμου 40.000€ ΣΑΤΑ 23-10-2018
3 Βελτίωση Υποδομών ΤΚ Σαρκίνης, Εσωχωρίων και Βελωτών 36.000€ ΣΑΤΑ 25-10-2018
4 Αντιπλημμυρική προστασία ΤΚ Ασπροπύργου 188.000€ ΣΑΕΠ 066 29-10-2018
5 Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Δομνίστας, Κτημενίων, Προυσού και Φουρνάς στον Δήμο Καρπενησίου για δύο έτη 2017-2018 (Α΄φάση) 270.200€ ΣΑΕΠ 566 2-11-2018
6 Επισκευή,   συντήρηση  σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων  Δήμου Καρπενησίου 74.400€ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 5-11-2018
  ΣΥΝΟΛΟ 658.600€