Ενστάσεις για τη συμμετοχή του Δήμου Αγ. Παρασκευής σε πρόγραμμα από τον Σταθόπουλο

 

Οξεία κριτική κατά της τακτικής και της μεθόδου που επέλεξε η Δημοτική Αρχή Ζορμπά να συμμετέχει στο πρόγραμμα «Κοινωνικών Δόμων για την Αντιμετώπιση της Φτώχιας» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ , άσκησε η παράταξη « Νίκη για την Αγ. Παρασκευή « του Γιάννη Σταθόπουλου .
Σε ανακοίνωσή της , αφού επισημαίνει ότι « διαχρονικά στηρίζει τη συμμετοχή του Δήμου μας σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ» , τονίζει :
‘Είναι όμως, απαραίτητο, η συμμετοχή μας αυτή να είναι συγκροτημένη, με οργάνωση και ιεράρχηση στόχων, με αυστηρή αξιολόγηση του δικαιούχου φορέα, με μέγιστη δυνατή δημοσιότητα και συμμετοχή κατά τη φάση υλοποίησης, με δυνατότητα ελέγχου της προόδου του εκάστοτε έργου, κ.α».
Και η κριτική που άσκησε η Δημοτική Κίνηση «ΝΙΚΗ για την Αγία Παρασκευή», ήταν για τέσσερεις βασικούς λόγους:
« Πρώτος Λόγος: Ενώ η πρόσκληση του ΕΣΠΑ απαιτεί την μέγιστη δυνατή δημοσιότητα και κατά την φάση του προγραμματισμού και κατά την φάση υλοποίησης του προγράμματος, προκειμένου να επιτευχθεί η ευρύτερη δραστηριότητα όλων των Δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων, η Δημοτική αρχή επέλεξε την ελάχιστη δυνατή ενημέρωση των φορέων της τοπικής κοινωνίας και των δημοτικών παρατάξεων.
Δεύτερος Λόγος : Ενώ η πρόσκληση του ΕΣΠΑ απαιτεί την δημιουργία δικτύου κοινωνικής ασφάλειας, απαιτεί την οργανική διασύνδεση των πολιτικών κοινωνικής προστασίας με τις πολιτικές ανάπτυξης και απασχόλησης, απαιτεί την απαραίτητη δικτύωση, λειτουργία, συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη, μέσω της συμμετοχής στο πρόγραμμα όλων των απαραίτητων δημόσιων και ιδιωτικών Φορέων και πολιτών, απαιτεί δηλαδή ευρύτητα στο Κοινωνικό Εταιρικό Σχήμα που θα διεκδικήσει και θα υλοποιήσει το πρόγραμμα, η Δημοτική αρχή επέλεξε και επέβαλε ένα μικρό και «μίζερο» Εταιρικό Κοινωνικό Σχήμα.
Γιατί δεν συμπεριέλαβε στο εταιρικό σχήμα, ως συμπράττοντες φορείς, την Ένωση Γονέων, την Εκκλησία και τοπικούς συλλόγους που η «ΝΙΚΗ» πρότεινε να περιληφθούν; Σημειώνουμε ότι ο μόνος φορέας που έγινε δεκτός είναι η τοπική ένωση εμπόρων (ΕΝΕΒΑΠ) μετά από έντονη παρέμβαση της παράταξής μας. Τι επιτυχία αναμένει στην υλοποίηση και βιωσιμότητα του προγράμματος χωρίς την απαιτούμενη δικτύωση; Πως ο Δήμαρχος θα διασφαλίσει την απαιτούμενη συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη, όταν στην πρόταση μας για άνοιγμα του εταιρικού σχήματος στην κοινωνία της πόλης μας απάντησε: «δεν θέλω του Συλλόγους και τους Κοινωνικούς Φορείς στα πόδια μου»; Τι φοβάται ο Δήμαρχος από την συνεργασία με τους Κοινωνικούς Φορείς της πόλης μας;
Τρίτος Λόγος :
Ενώ η πρόσκληση του ΕΣΠΑ απαιτεί ο Δικαιούχος Φορέας (δηλαδή αυτός ο Φορέας του Εταιρικού Σχήματος μέσω του οποίου θα υποβληθεί ο φάκελος, θα συντονιστεί το πρόγραμμα και θα ληφθεί η χρηματοδότηση):
* να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία προγραμματισμού, υλοποίησης, οικονομικής διαχείρισης και παρακολούθησης παρόμοιων πράξεων και έργων (κοινωνικού αντικειμένου),
* να έχει υλικοτεχνική υποδομή, προσωπικό και δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών (με επαρκή Βιογραφικά) που να αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα του,
* να έχει πιστοποιημένη διαχειριστική επάρκεια ή πιστοποιημένο ISO,
* να είναι όσο το δυνατό περισσότερο επαρκής και να πληρεί εν γένει τις προϋποθέσεις που να τεκμηριώνουν την επιτυχημένη υλοποίηση και εξέλιξη του προγράμματος,
η Δημοτική Αρχή επέλεξε μία ερασιτεχνική ΜΚΟ, αξιόλογη μεν για την περιβαλλοντική της δράση, άπειρη όμως ως προς το αντικείμενο του έργου, την υλικοτεχνική υποδομή και την διαχειριστική επάρκεια (όπως η πρόσκληση ορίζει).
Γιατί άραγε ο Δήμαρχος δεν έκανε αυτό που έκαναν άλλοι Δήμοι; Γιατί δεν έκανε μια ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους μη κερδοσκοπικούς φορείς της πόλης μας (Σωματεία, Ιδρύματα, Εταιρείες Αστικού Δικαίου, ΝΠΙΔ, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Επαγγελματικές Ενώσεις) που θα μπορούσαν δυνητικά να είναι Δικαιούχοι-Συντονιστές Φορείς, ως η πρόσκληση ορίζει; Γιατί άραγε ο Δήμαρχος δεν προσκάλεσε τους λοιπούς φορείς της πόλης μας τουλάχιστον ως συμπράττοντες Φορείς, ως η πρόσκληση ορίζει; Γιατί ο Δήμαρχος δεν προσκάλεσε ως συμπράττοντα φορέα και άλλο Κοινωνικό Φορέα με μεγάλη εμπειρία και επάρκεια σε παρόμοια προγράμματα, ούτως ώστε και γνώση να μεταφέρει στους φορείς της πόλης μας και αξιοπιστία να παρέχει τόσο στην υποβολή και διεκδίκηση της πρότασης και εγγύηση στην υλοποίηση και βιωσιμότητα των δράσεων του προγράμματος;
Τέταρτος Λόγος : Ενώ η πρόσκληση του ΕΣΠΑ δίνει την δυνατότητα χρηματοδότησης-απορρόφησης μέχρι 1.360.000 ευρώ ο μεμψίμοιρος, φοβικός και κλειστός προγραμματισμός της Δημοτικής αρχής περιορίζει αυτό το ποσό στα 714.000 ευρώ, λόγω ένδειας δράσεων, ενεργειών και εταίρων, λόγω έλλειψης εμπειρίας και αποτελεσματικότητας».