Εποχικό προσωπικό προσλαμβάνει άμεσα ο δήμος Καρπενησίου

Με 41 θέματα συνεδριάζει την Πέμπτη , 18 του μηνός , το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου. Όλα τα θέματα είναι τα εξής :

1. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (εισηγήτρια η Γ.Γ. κ.Χορμόβα Γιαννούλα)
2. Αποδοχή χρηματοδότησης, εγγραφή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΕΝΤΑ-ΚΑΤΑΒΟΘΡΑ» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)
3. Αποδοχή χρηματοδότησης, εγγραφή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΕΛΩΤΑ-ΕΣΩΧΩΡΙΑ» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)
4. Αποδοχή χρηματοδότησης, εγγραφή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΠΟΤΑΜΑ -ΚΑΣΤΑΝΟΥΛΑ» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)
5. Υποβολή συμπληρωματικής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων»-τροποποίηση της αρ.55/2019 Α.Δ.Σ. (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)
6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού – Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2019 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
7. Έγκριση αποζημίωσης και καταβολής αναδρομικών αποδοχών δημοτικών συμβούλων (εισηγητής ο Πρόεδρος κ.Λάππας Κλεομένης)
8. Επιχορήγηση συλλόγων (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
9. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
10. Λήψη απόφασης σχετικά με την εμποροπανήγυρη έτους 2019 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)
11. Διάθεση λεωφορείου ΑΜΕΑ (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα Γεωργία)
12. Συνδιοργάνωση Αθλητικής Βιωματικής Δράσης με την Αντιπεριφέρεια Π.Ε. Ευρυτανίας και τον Αθλητικό Σύλλογο Καρπενήσι 2002 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα Γεωργία)
13. Γνωμοδότηση για ίδρυση Τμήματος Ένταξης στο 2ο Γυμνάσιο Καρπενησίου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα Γεωργία)
14. Λήψη απόφασης για διάθεση θέσεων Μαθητείας στα ΕΠΑΛ και ΙΕΚ (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα Γεωργία)
15. Έκτακτη επιχορήγηση των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα Γεωργία)
16. Έγκριση απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα Γεωργία)
17. Έγκριση απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα Γεωργία)
18. Έγκριση πρακτικού επιτροπής επί ενστάσεων για λογαριασμούς ύδρευσης (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
19. Τεκμηρίωση για την αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας «Υποστήριξη της εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος» (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
20. Τεκμηρίωση αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας: Καθαρισμού οδικού δικτύου για τις ανάγκες πυροπροστασίας περιόδου 2019, από το προσωπικό του Δήμου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)
21. Τεκμηρίωση αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας: Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού και δημοτικών κτιρίων του Δήμου, από το προσωπικό του Δήμου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)
22. Τεκμηρίωση αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας: Συντήρηση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης του Δήμου, από το προσωπικό του Δήμου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)
23. Τεκμηρίωση αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών: 1. Κατασκευή παραπηγμάτων για την εμποροπανήγυρη και 2. Ηλεκτροδότηση της εμποροπανήγυρης, από το προσωπικό του Δήμου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)
24. Κλείσιμο τραπεζικού λογαριασμού της Eurobank Εργασίας A.E. και μεταφορά υπολοίπου στον κεντρικό λογαριασμό του δήμου Καρπενησίου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
25. Εκμίσθωση δημοτικού οικοπέδου στην Περιοχή Αγίων Ευρυτάνων, στην Κοινότητα Καρπενησίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)
26. Τροποποίηση της αριθμ. 148/2017 απόφασης του Δ.Σ. (αφορά παραχώρηση δικαιώματος τάφου) – εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία
27. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους, λόγω λανθασμένων στοιχείων (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
28. Οικονομική ενίσχυση δημοτών (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα Γεωργία)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)
29. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κλαυσίου» στο Δήμο Καρπενησίου, ανάδοχος: Βονόρτας Κων/νος ΕΔΕ
30. Έγκριση 1ου ΑΠΕ τακτοποιητικού του έργου «Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Καρπενησίου», ανάδοχος: Μαντζιούτας Βασίλειος
31. Έγκριση 1ου ΑΠΕ τακτοποιητικού του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ ΑΛΕΣΤΙΩΝ» ανάδοχος: Κατόπης Ανδρέας
32. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Καταβόθρας», ανάδοχος: Γκρίζης Παναγιώτης
33. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιϊα Τ.Κ. Αγίας Τριάδας», ανάδοχος: ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
34. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Φουρνάς και Βράχας» Δήμου Καρπενησίου, ανάδοχος: Τσούτσικας Φώτιος
35. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση υποδομών στην Τ.Κ. Κλειτσού», ανάδοχος: Σταμούλης Νικόλαος
36. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση υδρεύσεως Τ.Κ. Κρικέλου», ανάδοχος: Χαντζόπουλος Γεώργιος
37. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Συνέχιση διανοίξεων οδών στην περιοχή «Μύλοι» της επέκτασης σχεδίου πόλεως»
38. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση τμήματος δρόμου προς οικισμού «Ασπρούδια» στην Τ.Κ. Καρίτσας», ανάδοχος: Αθανασιάδης Βασίλειος
39. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση οδών πόλης Καρπενησίου» στο Δήμο Καρπενησίου
40. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Καρπενησίου»
41. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ ΑΛΕΣΤΙΩΝ»