Η …εξέγερση των Δημοτικών Κοινοτήτων. Πραγματοποίησαν Παναττικό Συνέδριο. Ζητούν κατάργηση των τοπικών αντιδημάρχων

dimarxeio xolargou - papagouΜε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, το πρώτο Παναττικό Συνέδριο για τις Δημοτικές Κοινότητες, με θέμα «Ο Ρόλος της Δημοτικής Κοινότητας στο νέο Δήμο του Μέλλοντος» που οργανώθηκε με πρωτοβουλία της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου και την Πρόεδρό της Χρύσα Παρίση. Συμμετείχαν πρόεδροι και μέλη συμβουλίων δημοτικών κοινοτήτων από όλες της περιοχές της Αττικής.

Η κυρία Παρίση, ως πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής, προσφώνησε τους προσκεκλημένους και τους συνέδρους και παρουσίασε συνοπτικά τη θέση της Δημοτικής Κοινότητας στο πλαίσιο του «Καλλικράτη», τους λόγους που οδήγησαν στην οργάνωση του συνεδρίου καθώς και τους ειδικούς αντικειμενικούς στόχους του.
Το Συνέδριο τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργού Εσωτερικών, Ευριπίδη Στυλιανίδη, ο οποίος παρέστη και άνοιξε τις εργασίες του. Στην ομιλία του ο Υπουργός αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικώς στην κατάσταση που βρέθηκαν οι δήμοι της χώρας στα μέσα του 2012 και τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την αντιμετώπισή τους.
Ο κ. Στυλιανίδης , αναφέρθηκε διεξοδικά στις πρωτοβουλίες του Υπουργείου, μέσω συγκεκριμένων σχεδιασμών προς επίλυση των προβλημάτων ώστε οι Δήμοι να επιτελέσουν την αποστολή τους. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στον νέο Δήμο του μέλλοντος, λέγοντας ότι δεν πρόκειται για τυπική φράση αλλά για πρακτική παρέμβαση που θα συμβάλει στη βελτίωση της λειτουργίας των δήμων. Ζήτησε, τέλος, να αποσταλούν στο Υπουργείο τα συμπεράσματα του συνεδρίου αυτού ώστε να τύχουν επεξεργασίας από τις κατ’ αντικείμενο επιτροπές του Υπουργείου Εσωτερικών.
Οι ειδικοί στην αυτοδιοίκηση επιστήμονες – κυρίως καθηγητές πανεπιστημίων – που συμμετείχαν στην 1η Συνεδρία επισήμαναν τα σημεία του νόμου του «Καλλικράτη» που αναφέρονται στις Δημοτικές Κοινότητες διατυπώνοντας τις παρατηρήσεις τους. Αναφέρθηκε ενδεικτικά την ανάγκη ερμηνείας ή διευκρίνισης της λέξης «μέριμνα» που αναφέρεται τόσες φορές στο νόμο σε αναφορά προς τις αρμοδιότητες των προέδρων κι των συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων.
Αναφέρθηκε ότι η Ελλάδα έχει το πιο δημαρχοκεντρικό σύστημα σε όλη την Ευρώπη. Σύστημα «κλειστό» που αντιδρά και απορρίπτει κάθε προσπάθεια εξωστρέφειας και δείχνει απροθυμία να μεταβιβάσει αρμοδιότητες. Η μεταρρύθμιση που αποσκοπούσε μεταξύ των άλλων, στην αλλαγή του δημαρχοκεντρικού συστήματος, συνδυάστηκε και με τις αρμοδιότητες των τοπικών αντιδημάρχων που όμως εμπλέκονται ή αλληλεπικαλύπτονται με εκείνες των προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων.
Επισημάνθηκε ότι το θέμα των τοπικών αντιδημάρχων αποτελεί σημείο αιχμής, και αναφέρθηκε κατ’ επανάληψη από τους εισηγητές, τόσο της 1ης Συνεδρίας όσο και της 2ης στην οποία συμμετείχαν πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων της Αττικής.
Γενικά τέθηκε το ερώτημα: υπάρχει λόγος ύπαρξης τοπικών αντιδημάρχων αφού υπάρχουν οι πρόεδροι των αντιστοίχων δημοτικών κοινοτήτων, και με δεδομένο ότι αυτοί δεν είναι κάποιοι μετακλητοί υπάλληλοι που διορίστηκαν αλλά πρόσωπα αιρετά που εξελέγησαν μέσα από το ίδιο ψηφοδέλτιο που εξελέγησαν ο δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι και οι δημοτικοί σύμβουλοι;
«Πυλώνες των Δήμων» ονόμασαν τις Δημοτικές Κοινότητες οι σύνεδροι. Συμπαραστάτες και συνεργάτες των Δημάρχων και όχι ανταγωνιστές και προπαντός όχι υπονομευτές του έργου τους. Εκείνο ωστόσο που βγήκε από τις εισηγήσεις και τη συζήτηση είναι ότι υπάρχει άρνηση των Δήμων να παραχωρήσουν αρμοδιότητες όπως δίνει τη δυνατότητα ο νόμος. Η αντιμετώπιση των Δημοτικών Κοινοτήτων από τους Δημάρχους κυμαίνεται από την αποδοχή μέχρι την πλήρη αγνόηση και την μη διάθεση ούτε των στοιχειωδών μέσων για να λειτουργήσουν.
Η προχειρότητα με την οποία συντάχθηκε ο «Καλλικράτης» και οι ασάφειες που περιλαμβάνει αποτέλεσαν κοινή διαπίστωση, τόσο από τους πανεπιστημιακούς όσο και από τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων. Τονίσθηκε έντονα η ανάγκη αναβάθμισης των Δημοτικών Κοινοτήτων ώστε να μπορέσουν να επιτελέσουν τον ρόλο για τον οποίο συστήθηκαν. Ειδικώς κάποιες αρμοδιότητες όπως της καθαριότητας και του πρασίνου είναι ανάγκη να περιέλθουν στους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων.
Από τις εισηγήσεις που παρουσιάσθηκαν αλλά και από τις παρεμβάσεις των συνέδρων διαπιστώθηκε ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δημοτικές κοινότητες είναι πολλά και σημαντικά, γεγονός που κατέδειξε την χρησιμότητα και την σκοπιμότητα του συνεδρίου αυτού. Διαπιστώθηκε επίσης ότι διαφορετικές κοινότητες, με διαφορετικά δεδομένα (πληθυσμιακά και άλλα), αντιμετωπίζουν διαφορετικά προβλήματα και καταστάσεις. Αυτό σημαίνει ότι ο νόμος θα πρέπει να έχει ανάλογες προβλέψεις.
Κοινή ήταν η επιθυμία των συνέδρων να συνεχισθεί η προσπάθεια και η επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των δημοτικών κοινοτήτων της Αττικής που επιτεύχθηκε με αυτό το πρώτο συνέδριο. Μετά από πρόταση της προέδρου της οργανωτικής επιτροπής συστήθηκε πενταμελές συντονιστικό όργανο με αποστολή την επαφή, την αλληλοενημέρωση και τον συντονισμό μεταξύ των Δημοτικών Κοινοτήτων.