Η ΤΑ χωρίς Στρατηγικό Σχέδιο ενεργειακής πολιτικής. Απαιτούνται Σχέδια Δράσης ανά Δήμο

PHOTO ΑΠΕΤην ανάγκη άμεσης κατάρτισης  Στρατηγικού Σχεδίου ενεργειακής πολιτικής για την ΤΑ και  Σχεδίου Δράσης για κάθε Δήμο, επισήμανε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΕΤΑ Α.Ε., Στάθης Ραγκούσης, στην ομιλία του , στην  Ημερίδα του Ευρωπαϊκού Έργου RECEOCITIES με θέμα: «Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας- Τεχνολογία Αιχμής για το παρόν και το μέλλον» που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, το οποίο μετέχει από ελληνικής πλευράς στο έργο RECEOCITIES.
Το ενδιαφέρον στην ημερίδα  επικεντρώθηκε και στην συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης στην αξιοποίηση της γεωθερμίας και γενικότερα των ΑΠΕ για την επίτευξη των Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Α.Π.Ε. το 2020.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΕΤΑ Α.Ε. , παρουσίασε εισήγηση με θέμα: «Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων Α.Π.Ε. στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020» Μεταξύ των άλλων ο κ. Ραγκούσης αναφέρθηκε στον πολυδιάστατο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στο περιβάλλον και την ενέργεια, ως καταναλωτή ενέργειας, ως εμψυχωτή, διαμορφωτή της κοινής γνώμης για την προώθηση των πολιτικών εξοικονόμησης ενέργειας και στον προγραμματικό ρόλο της για τον σχεδιασμό της τοπικής ανάπτυξης.
Η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των δημοτικών εγκαταστάσεων, ο οδοφωτισμός, η ενεργειακή αποτελεσματικότητα στις τοπικές δημόσιες προμήθειες, ο εκσυγχρονισμός των δημοτικών μεταφορικών μέσων αποτελούν τους κύριους τομείς παρέμβασης της τοπικής αυτοδιοίκησης ως καταναλωτή ενέργειας.
Κίνητρα στους κατοίκους Ο σχεδιασμός της τοπικής ανάπτυξης με τομές στην πολεοδομία και την οικιστική επέκταση, στο δίκτυο αστικών μεταφορών, στην αστική ανάπλαση, επιτρέπουν στην τοπική αυτοδιοίκηση να συμβάλλει δυναμικά στην επίτευξη των στόχων για την Ενέργεια το 2020
Ο ρόλος των Δήμων παραμένει επίσης καθοριστικός και στον τομέα της ενημέρωσης εμψύχωσης, ευαισθητοποίησης των πολιτών, στην παροχή κινήτρων στους κατοίκους και τις επιχειρήσεις για την ορθολογική χρήση και την εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και για την προώθηση της χρήσης των ΑΠΕ σε τοπικό επίπεδο.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Πέραν των παραπάνω, δεν θα πρέπει να παραλείπεται η ανάδειξη ενός ακόμη, ίσως δυναμικότερου, ρόλου εκείνου του παραγωγού ενέργειας. Η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ σε τοπικό επίπεδο από τους Δήμους, παρέχει την δυνατότητα της λιγότερης εξάρτησης από δαπανηρότερες ενεργειακές πηγές και προσκομίζει σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη στην τοπική κοινωνία. Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ στις στέγες δημοτικών και σχολικών κτιρίων αλλά και στον οδοφωτισμό, η χρήση αιολικής και ηλιακής ενέργειας για αφαλάτωση, η εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε δημοτικές εκτάσεις, η χρήση της αβαθούς γεωθερμίας για την θέρμανση κτιρίων, αθλητικών και άλλων δημοτικών εγκαταστάσεων είναι μερικές από τις δυνατότητες αλλά και τις καλές πρακτικές της ενεργειακής παρέμβασης των Δήμων που μπορούν και πρέπει αποτελέσουν προτάσεις και ενεργειακά έργων των Δήμων της Ελλάδας.
Και με επενδυτικά κεφάλαια Όπως επεσήμανε καταλήγοντας ο κ. Ραγκούσης, για να γίνουν όλα αυτά πράξη απαιτείται πρωτίστως ένα Στρατηγικό Σχέδιο ενεργειακής πολιτικής για την τοπική αυτοδιοίκηση και ένα Σχέδιο Δράσης για κάθε Δήμο. Επίσης, η υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης στον σχεδιασμό αλλά και στην υλοποίηση της ενεργειακής της πολιτικής και της αξιοποίησης των Α.Π.Ε. περιλαμβάνει τόσο την ενίσχυση της «εσωτερικής της ικανότητας για υλοποίηση των σχεδίων (ωρίμανση, συμβασιοποίηση) όσο και την μόχλευση κεφαλαίων με την αναζήτηση και την αξιοποίηση πρόσθετων επενδυτικών κεφαλαίων. Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. είναι ο αναπτυξιακός αυτός Σύμβουλος των Δήμων που μπορεί να τους προετοιμάσει και να υποστηρίξει την εκπόνηση και την υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης για την ενεργειακή πολιτική και την αξιοποίηση των Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του Σ.Ε.Σ. 2014-2020.