Θα μεγαλώσει κατά 1 στρ  η πλατεία 23ης Μαρτίου της Καλαμάτας

Τρίωρη δημόσια διαβούλευση για την ανάπλαση της πλατείας 23ης Μαρτίου της Καλαμάτας, πραγματοποιήθηκε, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο ιστορικό Δημαρχείο, με τη συμμετοχή αυτοδιοικητικών, μηχανικών και εκπροσώπων φορέων εμπόρων και επαγγελματιών κ.λπ., καθώς και των μελετητών – αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών και συγκοινωνιολόγων .

Η συζήτηση είχε ουσιαστικό περιεχόμενο και δόθηκαν πολύτιμες πληροφορίες για τους κυκλοφοριακούς φόρτους, τη διεύρυνση της πλατείας – της οποίας η επιφάνεια προβλέπεται να αυξηθεί κατά περίπου 1.000 τετρ. μέτρα – και την ενίσχυση του ιστορικού της χαρακτήρα, την αύξηση του πρασίνου, τη διατήρηση της αμφίδρομης κυκλοφορίας των οδών 23ης Μαρτίου, Υπαπαντής και Σταδίου με καλύτερη διευθέτηση των κυκλοφοριακών ροών, καθώς και την απόδοση περισσότερου χώρου στους πεζούς. 

Οι βασικοί στόχοι της ανάπλασης της ιστορικής πλατείας 23ης Μαρτίου

και του περί αυτήν χώρου είναι οι εξής:

Α. επίτευξη της περιβαλλοντικής αναβάθμισης της άμεσης περιοχής

Β. αύξηση των περιοχών κίνησης των ευάλωτων χρηστών

Γ. αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου περιφερειακά της πλατείας

Δ. αισθητική αναβάθμιση για τόνωση εμπορικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα της περιοχής

Ε. βελτίωση της άνεσης της κυκλοφορίας των πεζών.