Κατακυρώθηκε το έργο της ανάπλασης του ΟΤ9 στη Λυκόβρυση

Άναψε το πράσινο φως για το μεγάλο έργο της ανάπλασης του Οικοδομικού Τετραγώνου 9 (Ο.Τ.9) στη Λυκόβρυση με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Σε συνεδρίασή της εγκρίθηκε ομόφωνα το 5ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για τα έργα στο Ο.Τ. 9 που προβλέπουν τη διαμόρφωση χώρων πρασίνου και αναψυχής καθώς και κατασκευή αθλητικών –κολυμβητικών εγκαταστάσεων, καταστημάτων και χώρων υπόγειας στάθμευσης. Η Επιτροπή Διαγωνισμού η οποία είναι 7μελής και έχει Πρόεδρο Εκπρόσωπο της Περιφέρειας Αττικής, με ομόφωνη απόφαση της συνέταξε το 5ο Πρακτικό, το οποίο εγκρίθηκε επίσης ομόφωνα από την  Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης. Με αυτή την απόφαση αναδεικνύεται η εταιρεία ΕΡΓΟΣΥΝ Α.Ε. ως πληρούσα τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού. Αποκλείστηκαν επειδή δεν πληρούσαν τους όρους 4 εταιρείες-κοινοπραξίες. Όλη η διαδικασία έγινε με απόλυτα νόμιμες και διαφανείς διαδικασίες και κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε λεπτομερής και αναλυτική ανάγνωση του 90σέλιδου  πρακτικού, παρουσία εκπροσώπων των διαγωνιζομένων εταιρειών.

« Τα μέλη της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου που συμμετέχουν στην Οικονομική Επιτροπή επέλεξαν να απουσιάζουν ,παρά το γεγονός ότι είχε παραδοθεί εγκαίρως αντίγραφο του πρακτικού στον επικεφαλής της παράταξης κ Θεοδωρακόπουλο, από τη Γραμματεία της Οικ. Επιτροπής», τονίζεται σ΄ανακοίνωση του Δήμου.