Μοχλός στήριξης για τους Δήμους η Π.Ε.Τ.Α στην αξιοποίηση του JESSICA.

_ARD8650

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν πολλοί Δήμαρχοι και Εκπρόσωποι Δήμων που συμμετείχαν στην εκδήλωση – παρουσίαση των δράσεων της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας JESSICA η οποία έλαβε χώρα στα Ιωάννινα,  παράλληλα με το Τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων.

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas, «Κοινή Ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές») είναι ένα Μέσον Χρηματοοικονομικής Τεχνικής που στοχεύει στην υλοποίηση επενδύσεων στις αστικές περιοχές.

Για την υλοποίηση της Πρωτοβουλίας συνεργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε συνεργασία με την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στην χώρα μας την Πρωτοβουλία JESSICA στηρίζει η Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ και έχουν συσταθεί Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Τα Ταμεία JESSICA τα διαχειρίζονται ελληνικές τράπεζες όπως η Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς, η EUROBANK ERGASIAS, η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος (IBG) και η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα. Οι εκπρόσωποι των Τραπεζών παρουσίασαν στα Ιωάννινα την έως τώρα πορεία ένταξης των έργων.

  Παρούσα η  Π.Ε.Τ.Α

Στην εκδήλωση μετείχε και από πλευράς της Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Στάθης Ραγκούσης ο οποίος είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις με αρκετούς από τους παριστάμενους Δημάρχους και να συμμεριστεί την αγωνία αλλά και την προσδοκία τους για την υπέρβαση των διαχειριστικών εμποδίων και την επιτυχή ολοκλήρωση των πολύπλοκων διαδικασιών οργάνωσης των Συμπράξεων μεταξύ Δήμων, επενδυτών, τραπεζών και Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης.

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. έχει ήδη συνάψει συνεργασίες με Δήμους για να τους παράσχει τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη στη προώθηση και διαχείριση των τοπικών αναπτυξιακών επενδύσεων και στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA ιδίως σε τομείς που ενδιαφέρουν κατεξοχήν την τοπική αυτοδιοίκηση όπως οι επενδύσεις σε υποδομές πόλης και κυρίως στον οδοφωτισμό.

Στόχος της Εταιρίας είναι η διεύρυνση αυτών των συνεργασιών διότι η φιλοσοφία αλλά και το περιεχόμενο τέτοιων Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής, όπως το JESSICA, που κινητοποιούν φορείς και δυνάμεις τοπικής ανάπτυξης, ιδιωτικά και ευρωπαϊκά επενδυτικά κεφάλαια και εντάσσονται σε ολοκληρωμένα σχέδια βιωσιμότητας των πόλεων εναρμονίζονται με το όραμα της Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. για νέους δρόμους στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.