Νέοι αντιδήμαρχοι στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας

Νέους Αντιδημάρχους για τη διετία 2013-2014, όρισε ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Σωτήρης Μεθενίτης.Συγκεκριμένα τους:Μεθενίτη Βασίλη, Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Τεχνικών Υπηρεσιών. Γιάννη Ευαγγελίου , Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Πρασίνου, Ύδρευσης, Φωτισμού και Συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.Μαρία Κιμπιζή  Αντιδήμαρχο θεμάτων Πόρτο Ράφτη, Παιδείας, Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας, Αθλητισμού, Πολιτισμού.