Να περιορίσουν το παραεμπόριο ζητεί το ΕΕΠ απο τους Δήμους

Εγγράφως καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά τους Δήμους της περιοχής του, να θέσουν ως προτεραιότητα τους την πάταξη του παραεμπορίου.

Σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δ.Σ. Του αποφασίστηκε “η έγγραφη γνωστοποίηση της θέσης του Ε.Ε.Π. Προς τους Δημάρχους της επιμελητηριακής μας περιφέρειας, με αφορμή τη διερεύνηση της διαδικασίας χορήγησης αδειών υπαίθριου εμπορίου από τους Δήμους, ότι καραρχήν θέση μας είναι ο περιορισμός σε πρώτη φάση του φαινομένου άσκησης κάθε μοσφής υπαίθριου εμπορίου, το οποίο λειτουργεί ανταγωνιστικά και πολλές φορές εις βάρος της τοπικής αγοράς, έως την ολική εξάλειψη του, όσο αυτό είναι δυνατόν, λαμβάνοντας υπόψη και των αναγκών της τοπικής κοινωνίας”.

Επίσης:

  • Εκφράζουμε η αντίθεση του Επιμελητηρίου στη φήμολογούμενη στο επικείμενο φορολογικό νομοσχέδιο ρύθμιση για φορολόγηση ως εισοδήματος του εργαζομένου της εισφοράς που καταβάλλει γι΄αυτόν ο εργοδότης στο πλαίσιο ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
  • Έγινε αναφορά στο θέμα της ενοποίησης των Επιμελητηρίων, προκειμένου να αντιμετωπισθεί επιτυχώς η “αδειοδότηση” των επιχειρήσεων, προοπτική που θα ενισύσει το ρόλο των Επιμελητηρίων αφενός και αφετέρου θα βοηθήσει την επιχειρηματικότητα μειώνοντας ή και καταργώντας γραφειοκρατικές αγκυλώσεις.
  • Αποφασίσθηκε ο ορισμός των κ.κ. Περικλή Διακουμάκου, Μέλους Δ.Σ. Ε.Ε.Π. Και Παναγιώτη Γκιόλα, Αριστίδην Μέλους Δ.Σ. Ε.Ε.Π., ως τακτικών, και των κ.κ. Άγγελου Μακρυγιάννη, Β΄ Αντιπροέδρου Ε.Ε.Π. Και Κωνσταντίνου Νικολάου, Μέλους Δ.Σ. Ε.Ε.Π., ως αναπληρωματιών εκπροσώπων μας, αντίστοιχα, στη Διεπιμελητηριακή επιτροπή Παραεμπορίου των 6 Επιμελητηρίων Αθήνας -Πειραιά (Ε.Β.Ε.Α.-Β.Ε.Α.-Ε.Ε.Α.-Ε.Β.Ε.Π.-Β.Ε.Π.-Ε.Ε.Π)