Οριστικά τέλος λύματα της αποχέτευσης του Βόλου στο λιμάνι

Ολοκληρώθηκε μέσα σε λίγες ώρες, η σύνδεση του νέου καταθλιπτικού αγωγού μεταφοράς των λυμάτων, από το Κεντρικό Αντλιοστάσιο Αποχέτευσης του Βόλου στο Βιολογικό Καθαρισμό.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου , πλέον με τη χρήση δύο αγωγών, δεν θα υπάρξει περίπτωση στην οποία κατά την αναγκαία επισκευή βλάβης, θα πρέπει να διοχετευτεί λύμα στο θαλάσσιο χώρο του λιμένος, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα.
Όπως αναφέρει μάλιστα η ανακοίνωση , στη φάση δοκιμών της σύνδεσης, για χρονικό διάστημα 15-30 λεπτών, εμφανίστηκε αιφνιδίως μεγάλη παροχή λύματος, την οποία δεν παρέλαβαν οι αντλίες που ήταν σε λειτουργία εκείνη τη χρονική στιγμή, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο λιμάνι περίπου 500 κυβικά λύμα, από τα 45.000 που διακινεί ημερήσια το αντλιοστάσιο.
Είναι ένα τυχαίο και μη προβλεπόμενο γεγονός, αλλά είναι η τελευταία επαφή του δικτύου αποχέτευσης με τη θάλασσα, βεβαιώνει η Δημοτική Αρχή Μπέου