Παράρτημα της ΕΕΤΑΑ στην Κρήτη, απαίτησε ο Κουράκης


Όλα τα θέματα που αφορούν την Αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα τους δήμους της Κρήτης και τα οποία άπτονται της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκηση ( ΕΕΤΑΑ) , έθεσε ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ) Κρήτης , Γιάννης Κουράκης, στον διευθύνοντα σύμβουλο της,Σπύρο Σπυρίδων, σε πρόσφατη συνάντηση που είχαν .
Στη συζήτηση που ακολούθησε και την χαρακτήριζε θετικό κλίμα συνεργασίας, τέθηκε το θέμα της οργανωμένης και συστηματικής τεχνικής και συμβουλευτικής στήριξης όλων των Δήμων της Κρήτης, ιδιαίτερα των πιο μικρών. Ο κ. Σπυρίδων δήλωσε ότι σε πολύ σύντομο διάστημα θα συγκεκριμενοποιηθούν νέες πρωτοβουλίες της πολιτικής ηγεσίας για την υλοποίηση των οποίων η ΕΕΤΑΑ θα αναλάβει σημαντικές δράσεις. Αναφέρθηκε δε ενδεικτικά στην απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών καθώς και την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με στόχο την δραστική μείωση της γραφειοκρατίας, που θα καταστήσει την τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεσματικότερη και φιλικότερη προς τον πολίτη, καθώς και στην υλοποίηση του νέου αναπτυξιακού προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών.
Στο αίτημα του κ. Κουράκη σχετικά με τη δημιουργία ενός επαρκώς στελεχωμένου παραρτήματος της ΕΕΤΑΑ στην Κρήτη, ο κ. Σπυρίδων εκφράστηκε κατ αρχάς θετικά δηλώνοντας παράλληλα ότι υπάρχει βούληση γενικότερης αναβάθμισης του ρόλου της ΕΕΤΑΑ, ενώ τόνισε ότι θα προωθηθούν άμεσα λύσεις που θα απαντούν στην έλλειψη των τεχνικών υπηρεσιών, ιδιαίτερα των μικρών δήμων με στόχο την αρτιότερη και συντομότερη ωρίμανση και υλοποίηση έργων. Τέλος, ενημέρωσε τον κύριο Κουράκη, ότι τα έργα που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι θα υλοποιηθούν κανονικά.