Προεκλογικά ταξίματα για φυσικό αέριο και στον Αγ. Δημήτριο

Δεν υπάρχει δήμος που να μην έχει κληθεί ενόψει των εκλογών τη Διοίκηση της Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής (ΕΔΑΑ) , για να τάξει επέκταση φυσικού αερίου και στην πόλη τους στο …απώτερο μέλλον.
Χωρίς καμία δέσμευση κυρίως χρονοδιάγραμμα και άλλες σημαντικές παραμέτρους – υποδομές για την κάλυψη όλου του Λεκανοπεδίου και όχι μόνο με το δίκτυο του φυσικού αερίου .
Σειρά τώρα είχε ο δήμος Αγ. Δημητρίου με τη δήμαρχο της πόλης Μαρία Ανδρούτσου να συναντιέται με την ηγεσία της ΕΔΑΑ.
Στην συνάντηση αυτή , σύμφωνα με τη σχετική επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε ο δήμος ,αποφασίστηκαν τα εξής:
• «Η επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στον Άγιο Δημήτριο, μέσω της διέλευσής του από όλα τα δημοτικά κτήρια και σχολεία της πόλης, με σκοπό και την επιτάχυνση της επέκτασης, αλλά και της εξυπηρέτησης όλο και περισσότερων πολιτών που προσβλέπουν στη σύνδεσή τους με το φυσικό αέριο
• Η δυνατότητα συνεργασίας προκειμένου να περάσει το φυσικό αέριο από την Αγίου Δημητρίου , πέριξ του μετρό και την περιοχή Μεσονήσι».
Φυσικά χωρίς καμία αναφορά στο πότε , πως και κυρίως χωρίς καμία υπογραφή σχετικής συμφωνίας !