Προώθηση έργου ολοκλήρωσης νέου Δικαστικού Μεγάρου Χίου

Ένα ακόμη πρόβλημα ετών, επιλύει η Διοίκηση της ΚΤΥΠ ΑΕ με την προώθηση του έργου ολοκλήρωσης του Νέου Δικαστικού Μεγάρου Χίου.
Εκτιμάται ότι έως τον ερχόμενο Ιούνιο, η ΚΤΥΠ ΑΕ θα έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες για την παραλαβή του έργου, το οποίο έχει υλοποιηθεί σε μικρό ποσοστό, σε προηγούμενη περίοδο.
Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει ήδη οι διαδικασίες για την επικαιροποίηση και σύνταξη των τευχών δημοπράτησης για την ολοκλήρωση του αντικειμένου. Στόχος είναι έως τον ερχόμενο Σεπτέμβριο να δημοπρατηθεί το νέο έργο με χρονοδιάγραμμα παράδοσης, έως τα μέσα του 2021.
Την ίδια στιγμή, μετά από αίτημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η ΚΤΥΠ ΑΕ ανταποκρίθηκε άμεσα και απέστειλε στην Χίο, κλιμάκιο μηχανικών προκειμένου να ελέγξουν την κατάσταση του υφιστάμενου, παλαιού Δικαστικού Μεγάρου και να καταγράψουν τα προβλήματα και τις ελλείψεις προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία της αποκατάστασης με ευθύνη της Εταιρείας.