Στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “LIFE”, για τα απόβλητα κουζίνας και παραγωγή Αιθανόλης , ο Δήμος Ασπροπύργου

skoupidia - meletioyΣε ειδικό πρόγραμμα για τη διαλογή αποβλήτων κουζίνας, με στόχο την παραγωγή αιθανόλης και το οποίο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα συμμετάσχει ο Δήμος Ασπροπύργου.

Ο Δήμος Ασπροπύργου συμμετέχει, στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματοςπου έχει τίτλο «Waste2Bio», σε συνεργασία με το Δήμο Παπάγου-Χολαργού.

Σκοπός του προγράμματος, είναι η κατασκευή και πιλοτική λειτουργία της πρώτης μονάδας παραγωγής βιοαιθανόλης από απορρίμματα κουζίνας στην Ελλάδα, στα πλαίσια του προγράμματος .

Σε πρώτη δάση , ο Δήμος Ασπροπύργου, στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν είκοσι  αρχικά επιλεγμένες οικίες της πόλης. Η πιλοτική δράση θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο και θα διαρκέσει πέντε  μήνες. Στο εν λόγω χρονικό διάστημα, τα απορρίμματα, από τις επιλεγμένες οικίες, θα οδηγούνται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπου η επιστημονική ομάδα του προγράμματος, θα πραγματοποιεί δοκιμαστικά τεστ στη  χρήση αυτού του υλικού για παραγωγή βιοαιθανόλης με αξιοποίηση ειδικών ενζύμων.

Στις αρχές του 2014, η δράση θα επεκταθεί πιλοτικά σε εκατό  οικίες του Δήμου Ασπροπύργου ενώ θα αρχίσει να λειτουργεί και η πρώτη στην Ελλάδα μονάδα παραγωγής βιοαιθανόλης από απόβλητα κουζίνας.

 

 

Τα οικιακά απορρίμματα

Τα οικιακά οργανικά απορρίμματα κουζίνας, αποτελούν το 40-60% των οικιακών απορριμμάτων ενώ περιέχουν ποσοστό υγρασίας το οποίο μπορεί να φθάσει έως το 90% της συνολικής τους μάζας. Η ύπαρξη νερού μέσα στα οργανικά απορρίμματα είναι υπεύθυνη για τις δυσάρεστες οσμές που υπάρχουν στους κάδους απορριμμάτων όλων των οικιών καθώς και στους ΧΥΤΑ.

Η αφαίρεσή του, από το εσωτερικό τους, έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της μάζας και του όγκου τους, ενώ η εκτροπή των οργανικών απορριμμάτων από τους ΧΥΤΑ και η παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας από αυτά, έχει ως αποτέλεσμα την μείωση του κόστους συλλογής και εναπόθεσης των Δημοτικών απορριμμάτων στους ΧΥΤΑ με πολλαπλά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη για έναν Δήμο και τους κατοίκους του.

 

     Η αιθανόλη

Η αιθανόλη, γνωστή και ως οινόπνευμα (ή αιθυλική αλκοόλη), είναι μια άχρωμη ένωση, που μπορεί να υποστεί ανάφλεξη. Επίσης, δύναται να χρησιμοποιηθεί, σε συνδυασμό με την συμβατική βενζίνη, σε βενζινοκινητήρες οχημάτων. Τυπικά μίγματα καυσίμων, είναι τα ακόλουθα:

* E5 – Περιέχει 5% Αιθανόλη, 95% Βενζίνη

* E10 – Περιέχει 10% Αιθανόλη, 90% Βενζίνη

* E85 – Περιέχει 85% Αιθανόλη, 15% Βενζίνη

Το E5 και E10 μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα περισσότερα αυτοκίνητα, και δεν δημιουργούν προβλήματα κατά τη χρήση τους. Το E85, ωστόσο, χρειάζεται μετατροπή του αυτοκινήτου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί χωρίς πρόβλημα.

Η χρήση της αιθανόλης δεν περιορίζεται μόνο στα αυτοκίνητα αλλά αυτή μπορεί να επεκταθεί και σε οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιεί αυτόν τον τύπο καυσίμου (όπως είναι τα τζάκια αιθανόλης, κλπ.). Είναι ευεργετική για τους πολίτες, καθώς μειώνει το κόστος χρήσης των καυσίμων και ανεβάζει τον αριθμό οκτανίων της βενζίνης, ενώ μειώνει τις εκπομπές των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων. Η παραγωγή βιοαιθανόλης, από διαφορετικά είδη βιομάζας, είναι μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, η παραγωγή της οποίας, ενθαρρύνεται πλέον από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ανακοινώθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2012.