Στο Μοσχάτο τα χαμηλότερα Δημοτικά Τέλη σε όλη την Αττική


Από το 2011 μέχρι σήμερα η Δημοτική Αρχή, του Δημάρχου, Ανδρέα Ευθυμίου, έχει προβεί σε γενναίες μειώσεις στα δημοτικά τέλη, εναρμονίζοντας τα δημοτικά τέλη σε Μοσχάτο και Ταύρο με μειώσεις που έχουν ξεπεράσει συνολικά το 30%.
Ταυτόχρονα είναι σ΄εξέλιξη ο διαγωνισμός αγοράς νέου σύγχρονου εξοπλισμού καθαριότητας προϋπολογισμού 1.700.000ευρώ ενώ το 2020 θα προκηρυχθεί και νέος καθώς προϋπολογισμού 1εκ.ευρώ για περαιτέρω ενίσχυση του εξοπλισμού .
Ο Δήμος Μοσχάτου- Ταύρου , συνεχίζει να έχει τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη στις κατοικίες ενώ σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκαν επιπλέον τα εξής:
α) Να διατηρηθούν τα τέλη των οικιών στα χαμηλότερα επίπεδα από όλους τους Δήμους της Αττικής και γενικότερα της χώρας, με 1,02ευρώ ανά τ.μ.
β) Μετά τη μείωση 10% που έγινε το 2019 για τα καταστήματα-επιχειρήσεις από 0–250τ.μ., το 2020 θα πραγματοποιηθεί νέα μείωση σε αυτή την κατηγορία, ύψους 3,1%
γ) Για την κατηγορία καταστημάτων και επιχειρήσεων από 250-500τ.μ. , θα γίνει μείωση 17% εξαιρουμένων των Τραπεζών, οι οποίες θα συνεχίσουν να καταβάλουν τα δημοτικά τέλη με τις ισχύουσες αποφάσεις.
Έτσι μεσοσταθμικά οι μειώσεις για τα καταστήματα – επιχειρήσεις από 0-500τ.μ. τη διετία 2019–2020 ανέρχονται στο 15%.
Οι μειώσεις αυτές , τονίζει η Δημοτική Αρχή «οφείλονται στη συνεπή και συνετή διαχείριση των οικονομικών του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου από τη από το 2011 μέχρι σήμερα». Οι ίδιες τιμές παραμένουν για το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) και τον Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.).
Επίσης, εξακολουθούν να ισχύουν οι ειδικές ελαφρύνσεις που υπάρχουν για τις ευπαθείς ομάδες των κατοίκων μας (πλήρης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για την πρώτη κατοικία στις άπορες οικογένειες, πλήρης απαλλαγή ή μείωση κατά 50% σε οικογένειες με μακροχρόνιους ανέργους, ΑΜΕΑ, τρίτεκνες, πολύτεκνες ή μονογονεϊκές) τις οποίες καθιέρωσε ο Δήμος μας πολύ πριν τις νομοθετικές αλλαγές.
Η Δημοτική Αρχή τονίζει ότι « η αξιοπιστία των στοιχείων και των δεδομένων που παρέθεσε , υποχρέωσε τις παρατάξεις της μειοψηφίας (πλην της Λαϊκής Συσπείρωσης, η οποία διαχρονικά καταθέτει ένα συγκεκριμένο πολιτικό σκεπτικό), να ανακαλέσουν τις αρχικές και ατεκμηρίωτες προτάσεις τους, υποβάλλοντας λίγες μόνο ώρες πριν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, νέες προτάσεις και πάλι ατεκμηρίωτες για τη δημιουργία εντυπώσεων και μόνο, οι οποίες απορρίφθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως και η πρόταση για τη διατήρηση των δημοτικών τελών στα περσινά επίπεδα».
Ευθυμίου
Ο Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου, κ. Ανδρέας Γ. Ευθυμίου δήλωσε ,«είμαι υπερήφανος γιατί με σωστή οικονομική διαχείριση και ορθολογική λειτουργία των παρεχόμενων υπηρεσιών στην Υπηρεσία Καθαριότητας, συνεχίζουμε να είμαστε καθημερινά κοντά στον πολίτη, χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο την οικονομική σταθερότητα του Δήμου μας, εκπληρώνοντας με συνέπεια τις υποχρεώσεις μας στους εργαζόμενους, τα ασφαλιστικά ταμεία, το δημόσιο και τους προμηθευτές μας»..
Και επισημαίνει ότι « κάθε προσπάθεια δημιουργίας ψεύτικων εντυπωσιασμών πέφτει στο κενό, όπως έγινε και στο πρόσφατο παρελθόν αφού οι πολίτες της πόλης αυτής κρίνουν με βάση το έργο, τη συνέπεια και το ήθος και που πολύ πρόσφατα εμπιστεύτηκαν την Δημοτική Αρχή δίνοντάς της για τρίτη συνεχόμενη τετραετία, τη δύναμη να συνεχίσει.
Η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου αποφάσισε την έγκριση των προτάσεων μας, οι οποίες είναι συνεπείς με τη διαχρονική μας πολιτική για τα δημοτικά τέλη. Άλλωστε τα δημοτικά τέλη αποτελούν εργαλείο δουλειάς για την καθαριότητα και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και δεν αποτελούν πεδίο άγονων αντιπαραθέσεων, προσωπικών στρατηγικών και σκοπιμοτήτων», τονίζει.