Συμψηφίστηκαν οφειλές 30 Δήμων προς Εφορία και ΙΚΑ , 54,5 εκατ. ευρώ

Στο συμψηφισμό κύριων οφειλών- δηλαδή χωρίς προσαυξήσεις- 30 Δήμων , ύψους  54.564.920,32 € , ( 26.126.346,08 € προς το Ελληνικό Δημόσιο και 28.438.574,24 € προς Ασφαλιστικά Ταμεία), προχώρησαν με κοινή τους  υπουργική απόφαση οι υπουργοί Εσωτερικών και Οικονομικών .

Πρόκειται για τους Δήμους :

Θεσσαλονίκης με 7.297.121,69 € προς το Ελληνικό Δημόσιο. Κατόπιν αυτού  δεν του αποδίδονται ο υπόλοιπο της Δ΄ δόσης έτους 2012 ποσού 2.879.555,47 €  και ποσό 4.417.566,22 € από την Ε΄ δόση. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 1.239.057,66 € ως Ε΄ δόση, ενώ οι επόμενες δόσεις θα αποδοθούν κανονικά.

Λαρισαίων με 7.294.804,86 €,( εκ των οποίων τα 6.877.115,51 € προς το  Δημόσιο). Δεν θα του αποδοθούν πλέον το υπόλοιπο της Δ΄ δόσης έτους 2012 ποσού 1.171.120,57 €], οι Ε΄ και ΣΤ΄  δόσεις των ετών 2013-2014 και ποσό 1.522.565,37 € από την Ζ΄ δόση έτους 2015. Ο Δήμος Λαρισαίων, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 777.994,09 € ως Ζ΄ δόση, ενώ η τελευταία Η΄ δόση θα αποδοθεί κανονικά.

Τρικκαίων( Τρικάλων) με 6.427.294,17 €,( 816.333,74 € στο Ελληνικό Δημόσιο, 221.164,53 € στο Τ.Π.Δ.Κ.Υ., 338.751,45 € στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ., 245.290,78 € στο Ε.Τ.Α.Α. , 1.290.320,69 € στον Ο.Π.Α.Δ. αι 3.515.432,98 € στο Ι.Κ.Α. Ως εκ τούτου δεν αποδίδονται σε αυτόν το υπόλοιπο της Δ΄ δόσης έτους 2012 ποσού 745.478,86 € [1.464.425,17 € – (239.648,77 € Χ 3)], οι Ε΄, ΣΤ΄ και Ζ΄  δόσεις των ετών 2013-2015 (1.464.425,17 € Χ 3) και ποσό 1.288.539,80 € από την τελευταία Η΄ δόση έτους 2016. Ο Δήμος Τρικκαίων, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 175.885,37 € ως Η΄ δόση έτους 2016.

Αχαρνών με 5.918.743,83 €, ενώ απομένει υπόλοιπο κύριας οφειλής 3.970.136,93 € (!). Ο συμψηφισμό αφορά  332.684,91 € προς το  Δημόσιο, 2.54.397,15 € στο Ι.Κ.Α. Αθηνών και 2.631.661,77 € προς το Ι.Κ.Α. Αχαρνών. Ως εκ τούτου, ο Δήμος Αχαρνών, δεν θα λάβει υπόλοιπο Δ΄ δόσης 1.312.633,92 € – (214.808,59 € Χ 3)] και (1.312.633,92 € Χ 4 δόσεις), προς το Ι.Κ.Α. Αχαρνών. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 34 της παρούσας.

 Κορυδαλλού  με 4.986.720,07 στο ΙΚΑ .Εκ του οποίου και μετά το συμψηφισμό  απομένει ποσό 205.078,19 € κύριας οφειλής. Επίσης δεν δικαιούται άλλο ποσό από τα ανωτέρω έσοδα, ήτοι υπόλοιπο Δ΄ δόσης 562.985,51 €  και από τις υπόλοιπες δόσεις (1.105.933,64 € Χ 4).

Περάματος με 1.964.659,03 € προς το Ι.Κ.Α. ενώ απομένουν ακόμη … 3.212.696,05 € κύριας οφειλής .  Κατόπιν αυτού ,  ο Δήμος Περάματος, δεν δικαιούται άλλο ποσό από τα έσοδα [υπόλοιπο Δ΄ δόσης 435.713,75 € – (71.303,24 € Χ 3) και (435.713,75 € Χ 4 δόσεις).

Σουφλίου με 1.700.214,76 €,( 1.156.739,40 € στο  Δημόσιο και 573.475,36 € στο Ι.Κ.Α). Ως εκ τούτου, δεν αποδίδονται σε αυτόν το υπόλοιπο της Δ΄ δόσης έτους 2012 ποσού 234.507,71 [460.668,98 € – (75.387,09 € Χ 3)], οι Ε΄, ΣΤ΄ και Ζ΄  δόσεις των ετών 2013-2015 (460.668,98 € Χ 3) και ποσό 83.700,11 € από την τελευταία Η΄ δόση έτους 2016. Ο Δήμος Σουφλίου, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 376.968,87 € ως Η΄ δόση έτους 2016.

Μεταμόρφωσης με  1.195.191,30 €,( 821.428,34 € προς το Ελληνικό Δημόσιο και  373.762,96 € προς το Ι.Κ.Α). Ως εκ τούτου δεν αποδίδονται σε αυτόν το υπόλοιπο της Δ΄ δόσης έτους 2012 ποσού 218.214,99 € , η Ε΄ και η ΣΤ΄ δόση, καθώς και ποσό 119.649,51 € από την Ζ΄ δόση. Ο Δήμος Μεταμόρφωσης, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 309.013,89 € ως Ζ΄ δόση, ενώ η τελευταία Η΄ δόση θα αποδοθεί κανονικά.

Ασπροπύργου με κύρια οφειλή 1.044.094,24 € προς το Ι.Κ.Α. Εξαιτίας αυτού δεν του αποδίδονται το υπόλοιπο της Δ΄ δόσης έτους 2012 ποσού 247.576,64 € ,η Ε΄ δόση, καθώς και ποσό 310.175,91 € από την ΣΤ΄ δόση. Ο Δήμος Ασπροπύργου, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 176.165,78 € ως ΣΤ΄ δόση, ενώ οι επόμενες δόσεις θα αποδοθούν κανονικά.

Αγ. Βαρβάρας με 999.423,24 € προς τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.)(Ν.Π.Δ.Δ.). Ως εκ τούτου δεν αποδίδονται σε αυτόν το υπόλοιπο της Δ΄ δόσης έτους 2012 ποσού 261.995,51 € , η Ε΄ δόση και ποσό 222.761,48 € από την ΣΤ΄ δόση. Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 291.904,77 € ως ΣΤ΄ δόση, ενώ οι επόμενες δόσεις θα αποδοθούν κανονικά.

Γορτυνίας με 923.601,87 €, ( 109.909,59 € στο Δημόσιο και 813.692,28 € στο Ι.Κ.Α. Ο Δήμος δεν θα λάβει  το υπόλοιπο της Δ΄ δόσης έτους 2012 ποσού 229.512,97 €, την Ε΄ δόση, καθώς και ποσό 243.231,61 € από την ΣΤ΄ δόση. Ο Δήμος Γόρτυνας, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 207.625,68 € ως ΣΤ΄ δόση, ενώ οι επόμενες δόσεις θα αποδοθούν κανονικά.

Φυλής με 754.032,24 €,( 31.166,37 € στο Τ.Π.Δ.Κ.Υ.,  578.957,07 € στον Ο.Π.Α.Δ. και  143.908,80 € στο Τ.Α.Δ.Κ.Υ).. Ως εκ τούτου δεν αποδίδονται σε αυτόν το υπόλοιπο της Δ΄ δόσης έτους 2012 ποσού 347.368,89 € [682.374,51 € – (111.668,54 € Χ3)] και ποσό 406.663,35 € από την Ε΄ δόση. Ο Δήμος Φυλής, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 275.711,16 € ως Ε΄ δόση, ενώ οι επόμενες δόσεις θα αποδοθούν κανονικά.

Κερατσινίου με514.580,09 €, ( 441.365,62 € στο ΤΥΔΚΥ, 29.658.53 € στο Ε.Τ.Α.Α. και  43.555,94 € στο ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ). Ως εκ τούτου, ο Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των  233.068,11 € ως υπόλοιπο της Δ΄  δόσης [1.468.686,65 € – (240.346,15 € Χ 3) – 514.580,09 €), ενώ οι επόμενες δόσεις θα αποδοθούν κανονικά.

Αγίου Νικολάου με517.098,06 €,( 225.019,98 € προς το  Δημόσιο,  8.302,49 € στο Τ.Π.Δ.Κ.Υ., 19.427,39 € στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ., 13.091,14 € στο Ε.Τ.Α.Α., 134.948,05 € στον Ο.Π.Α.Δ. και 116.309,01 € στο Ι.Κ.Α.). Ως εκ τούτου δεν θα του αποδοθούν το υπόλοιπο της Δ΄ δόσης έτους 2012 ποσού 290.422,10 €  και ποσό 226.675,96 € από την Ε΄ δόση. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 343.831,75 € ως Ε΄ δόση, ενώ οι επόμενες δόσεις θα αποδοθούν κανονικά.

Μεσσήνης με 491.391,14 ( 478.365,21 € προς το Ελληνικό Δημόσιο και 13.025,93 € προς το Ι.Κ.Α.). Ως εκ τούτου δεν αποδίδονται σε αυτόν το υπόλοιπο της Δ΄ δόσης έτους 2012 ποσού 350.356,12 € [και ποσό 141.035,02 € από την Ε΄ δόση. Ο Δήμος Μεσσήνης, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 547.207,62 € ως Ε΄ δόση, ενώ οι επόμενες δόσεις θα αποδοθούν κανονικά.

Βύρωνα με 472.358,30 € προς τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου. Ο Δήμος Βύρωνα, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 27.921,83 € ως υπόλοιπο της Δ΄  δόσης  ενώ οι επόμενες δόσεις θα αποδοθούν κανονικά.

Επίσης με πολύ μικρότερα ποσά οι Δήμοι:

Πηλίου με 301.574,69 €,( 124.586,04 € προς το Δημόσιο , 10.591,11 € στο Τ.Π.Δ.Κ.Υ., 19.181,02 € στο ΤΕ.Α.Δ.Υ.,69.436,72 € στον Ο.Π.Α.Δ. και  77.779,80 € στο Ι.Κ.Α)

Χερσονήσου με232.487,12 € ( 227.168,45 € στο  Δημόσιο και 5.318,67 € στο Ι.Κ.Α)

Μαλεβιζίου 86.717,34 € προς το Ελληνικό Δημόσιο)

Μυλοποτάμου ( 97.978,40 € προς το Δημόσιο)

Διδυμοτείχου( 17.126,43 € προς το  Δημόσιο και 111.805,54 € προς το Ι.Κ.Α)

Παιονίας (  109.132,58 € προς το Ι.Κ.Α)

Αιδηψού με 95.827,76 (26.331,38 € στο Δημόσιο, 5.126,70 στο Τ.Π.Δ.Κ.Υ.,13.179,33 € στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ.,49.844,45 € στον Ο.Π.Α.Δ.  και .345,90 € στο Ι.Κ.Α)

Μελιγαλά, με 51.664,06 €,

Οιχαλίας  με 51.664 ευρώ ( 2.076,14 € στο Δημόσιο και 49.587,92 € στο Ι.Κ.Α)

Άνδρου με 16.943,22 € προς το Δημόσιο

Νισύρου με 77.106,37 € προς το Ι.Κ.Α.

Αλμυρού  με 227.322,24 €,( 74.765,70 € στο Δημόσιο και 152.556,54 € στο Ι.Κ.Α)