Συνεχίζονται οι αιτήσεις για 99 θέσεις 8μηνης πλήρους απασχόλησης στο Δήμο Σαρωνικού

 

Μέχρι τις 20.8.2018 (μέχρι τις 12:00) θα γίνεται δεκτή  η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανέργους, ηλικίας άνω των 18 ετών, για 99 θέσεις πλήρους απασχόλησης στο Δήμο Σαρωνικού και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας».

Η υποβολή γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ και σε σχετικό πεδίο. Αναλυτικές πληροφορίες εμπεριέχονται στην ανακοίνωση του ΟΑΕΔ την οποία και σας επισυνάπτουμε για την ολοκληρωμένη σας πληροφόρηση. Επισυνάπτουμε επίσης τη λίστα των ειδικοτήτων και των θέσεων που αφορούν στο Δήμο μας.

http://www.saronikoscity.gr/media/press/ΔΕΛΤΙΟΥ%20ΤΥΠΟΥ%20ΟΑΕΔ%200818.pdf

http://www.saronikoscity.gr/media/press/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ%20Ι%20ΟΑΕΔ%200818.pdf