Συντηρήσεις σε σχολεία των Χανίων από το « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»

Υπεγράφη από την ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών η χρηματοδότηση του δήμου Χανίων , για επισκευές , συντηρήσεις και λοιπές παρεμβάσεις σε σχολικά κτίρια του , στο πλαίσιο του Προγράμματος ««ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
Σχετικό αίτημα είχε υποβάλλει ο δήμος Χανίων , ο οποίος χρηματοδοτείται από το «Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων», με το ποσό των 69.827,59 €.