Χρηματοδότηση του δήμου Ρόδου για αγορά μηχανημάτων έργου

Υπεγράφη από την ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών η χρηματοδότηση της προμήθειας μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του έργου του Δήμου Ρόδου στο πλαίσιο του Προγράμματος ««ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
Σχετικό αίτημα είχε υποβάλλει ο δήμος Ρόδου , ο οποίος χρηματοδοτείται από το «Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων», με το ποσό των 158.720,00 € .