Χρηματοδότηση ΥΠΕΣ για τα σχολεία του Ρεθύμνου

Υπεγράφη από την ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών η χρηματοδότηση του δήμου Ρεθύμνης , για επισκευές , συντηρήσεις και λοιπές παρεμβάσεις σε σχολικά κτίρια του , , στο πλαίσιο του Προγράμματος ««ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
Σχετικό αίτημα είχε υποβάλλει ο δήμος Ρεθύμνου, ο οποίος χρηματοδοτείται από το «Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων», με το ποσό των
132.804,00 €