3 νέα έργα ΠΕΡΠΟ, 1.330 στρεμ σε Χανιά και Αγ, Νικόλαο δρομολόγησε ο Μανιάτης

chania11 Τους περιβαλλοντικούς όρους για την κατασκευή και λειτουργία δυο έργων Πολεοδόμησης ως Περιοχών Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ), συνολικής έκτασης 920,4 στρεμ., στο Δήμο Αγίου Νικολάου Λασιθίου και  ένα  συνολικής έκτασης 410 στρεμ, στο Δήμο Χανίων , υπέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης.

Η συνολική προς πολεοδόμηση επιφάνεια πρόκειται να αξιοποιηθεί οικιστικά με τη δημιουργία δύο οικισμών παραθεριστικής κατοικίας και ενός κύριας κατοικίας, καθώς και την κατασκευή των βασικών δικτύων υποδομής.

Κάθε οικισμός θα περιλαμβάνει:

·   Οικοδομικά Τετράγωνα (Τ.Ο.) των κατοικιών, όπου η επιτρεπόμενη χρήση θα είναι η αμιγής κατοικία.

·   Πυρήνα κοινόχρηστων λειτουργιών – δραστηριοτήτων που χωροθετείται κεντροβαρικά και περιλαμβάνει: χώρους για κοινωφελείς εγκαταστάσεις που θα αξιοποιηθούν ανάλογα και με τις ανάγκες των περιοχών αυτών (αναψυκτήριο – χώρο συγκέντρωσης, καταστήματα εμπορίου – υπηρεσιών, και αθλητικές εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές κ.λ.π.)

·   Χώρους κοινοχρήστου πρασίνου που εκτείνονται σε όλη την έκταση του οικισμού.

·   Δρόμους κυκλοφορίας οχημάτων, δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, χώρους στάθμευσης και πεζοδρόμους που ενοποιούν τους χώρους πρασίνου σχηματίζοντας “πράσινο” δίκτυο.

·   Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων, ακαθάρτων, δίκτυα ηλεκτροδότησης, τηλεφωνοδότησης, καθώς και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας υγρών αποβλήτων με συστήματα ανακύκλωσης /επαναχρησιμοποίησης του επεξεργασμένου νερού ή σύνδεση με τις υφιστάμενες Εγκατάστασεις Επεξεργασίας Λυμάτων της Περιοχής

Ο αρχιτεκτονικός και πολεοδομικός σχεδιασμός των χώρων συνδυάζεται με τις αρχές περιβαλλοντικού-βιοκλιματικού σχεδιασμού και ευθυγραμμίζεται με τις αρχές αειφορίας, καθώς τα προτεινόμενα έργα έχουν εξασφαλίσει τη δυνατότητα σύνδεσής τους με τα κοινωφελή δίκτυα υποδομής (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση, τηλεπικοινωνίες, οδικό δίκτυο) σύμφωνα και με τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Ο συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός των οικισμών εκτιμάται σε 6.200 κατοίκους γεγονός που ενδυναμώνει την ανάπτυξη τοπικών κοινωνιών.