8 εκατ. ευρώ για ανέργους και στήριξη θέσεων εργασίας στον Πειραιά

Στην 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» του ΕΣΠΑ συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης ΕΣΠΑ & Καινοτομίας Περιφέρειας Αττικής Λεωνίδας Αθανασιάδης , ως εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος

Στη συνεδρίαση αυτή, μεταξύ άλλων, εγκρίθηκε η συνέχιση της χρηματοδότησης του κομβικού για την Κοινωνία του Πειραιά Ολοκληρωμένου Προγράμματος για την Αναβάθμιση των Επαγγελματικών Δεξιοτήτων για Ανέργους και επαπειλούμενους Ανέργους των Βιομηχανικών Κλάδων του ευρύτερου Πειραιά μέσω της Παροχής Υπηρεσιών Επαγγελματικής Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Επανακατάρτισης συνολικού προϋπολογισμού8 εκ.ευρώ και φορέα υλοποίησης το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά.

Η απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης ήταν ζωτική για τη συνέχιση του Προγράμματος που αφορά 1.500 ανέργους της περιοχής του Πειραιά, καθώς ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η πρόσκληση για την επιλογή αναδόχου φορέα υλοποίησης. Ταυτόχρονα, από την ίδια Επιτροπή εγκρίθηκε το Σχέδιο Δράσης για την Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Στήριξης της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας.

                     Αθανασιάδης

Σε δηλώσεις του, ο Αντιπεριφερειάρχης, Λεωνίδας Αθανασιάδης, τόνισε:

«Η απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης θέτει σε τελική ευθεία την υλοποίηση ενός από τα σημαντικότερα Προγράμματα Κατάρτισης και Στήριξης Ανέργων που έχουν λάβει χώρα στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Στόχος μας μέσω αυτού του Προγράμματος είναι η επανένταξη 1.500 ανέργων στην αγορά εργασίας, η βελτίωση των εργασιακών τους δεξιοτήτων και η θωράκισή τους απέναντι στον κίνδυνο της μακροχρόνιας ανεργίας, καθώς και η μέσω αυτών αποκατάσταση του κοινωνικού οικονομικού ιστού και η διατήρηση της τοπικής κοινωνικής συνοχής. Ο Πειραιάς έχει πληγεί περισσότερο ίσως από κάθε άλλη περιοχή του Λεκανοπεδίου από τις συνέπειες της βαριάς οικονομικής κρίσης και την ανεργία. Και είναι εκπεφρασμένη  προτεραιότητα και πολιτική μας απόφαση να στηρίξουμε την περιοχή αυτή, την οικονομία της και την τοπική Κοινωνία με κάθε διαθέσιμο τρόπο».