Έργα ενεργειακής αναβάθμισης σχολείων Μούδρου και Μύρινας Λήμνου

Ο Δήμαρχος Λήμνου κ. Δημήτρης Μαρινάκης τη σύμβαση για το έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Βελτίωση Υποδομών Παιδικών Σταθμών Μύρινας & Μούδρου» μεταξύ του Δήμου Λήμνου και του αναδόχου.
Το κόστος υλοποίησης του έργου ανέρχεται σε 84.391 ευρώ. Ο χρόνος περαίωσης υπολογίζεται περί τις 100 ημερολογιακές ημέρες.
Το έργο αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση των Παιδικών Σταθμών Μύρινας και Μούδρου, ενώ περιλαμβάνει βελτίωση των υποδομών τους, με βελτίωση της προσβασιμότητας από τα ΑμεΑ , καθώς και του περιβάλλοντα χώρου.
Εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλάνο ενεργειακής αναβάθμισης των σχολικών κτιρίων του Δήμου Λήμνου, με στόχο την εξοικονόμηση τόσο ενεργειακών, όσο και οικονομικών πόρων.
Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη ολοκληρωθεί η ενεργειακή αναβάθμιση του ΕΠΑΛ-ΓΕΛ Μύρινας, ενώ εντάχθηκαν σε πρόγραμμα το Γυμνάσιο Λιβαδοχωρίου, το Γυμνάσιο Μούδρου και το Δημοτικό Σχολείο Νέας Κούταλης. Παράλληλα, προωθούνται προς ένταξη το ΕΠΑΛ-ΓΕΛ Μούδρου, το Δημοτικό Σχολείο Θάνους, το Δημοτικό Σχολείο Κοντοπουλίου, το 1ο Νηπιαγωγείο Μύρινας και το Γυμνάσιο Μύρινας.