Αυξήθηκε 11% η ποσότητα απορριμμάτων που δέχθηκε ο ΦΟΣΔΑ Στερεάς Ελλάδας

Στους 4 ΧΥΤΑ (Ιστιαίας, Χαλκίδας, Θήβας & Λαμίας), αρμοδιότητας του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε εναπόθεσαν απορρίμματα 18 Δήμοι από τους 25 συνολικά της Περιφέρειας.
Η συνολική παραγωγή αστικών στερεών αποβλήτων ανήλθε για το 1o εξάμηνο του έτους 2019 σε 96.371.865 kgr.

Η παραγωγή αποβλήτων ανά Δήμο και κάτοικο έχει όπως παρακάτω:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΩΝ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ

Α/Α

ΔΗΜΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ A’ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2019 (kgr) ΜΕΣΗ A’ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ 2019 (kgr) ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΩΝ 2019/2018
1 Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ (kgr) 36.477 7.269.930 199,30 0,81%
2 Δ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΑΙΩΝ (kgr) 10.887 1.503.420 138,09 0,70%
3 Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ (kgr) 19.432 4.971.780 255,86 -5,08%
4 Δ. ΛΑΜΙΑΣ(kgr) 75.315 12.871.035 170,90 6,55%
5 Δ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ (kgr) 10.922 1.493.540 136,75 1,74%
6 Δ. ΛΟΚΡΩΝ (kgr) 19.623 3.283.160 167,31 -0,83%
7 Δ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ (kgr) 16.036 1.503.020 93,73 4,07%
8 Δ. ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ (kgr) 12.090 2.505.620 207,25 -3,18%
9 Δ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ (kgr) 12.750 2.322.870 182,19 -5,81%
10 Δ. ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΘΗΒΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ (kgr) 28.437 12.223.520 429,85 29,36%
11 Δ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ (kgr) 13.053 4.346.770 333,01 9,88%
12 Δ. ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ (kgr) 18.800 3.486.370 185,45 -2,75%
13 Δ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ (kgr) 102.223 26.629.750 260,51 21,58%
14 Δ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ (kgr) 21.083 3.687.100 174,88 -4,46%
15 Δ. ΛΙΜΝΗΣ -ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ (kgr) 12.045 1.898.500 157,62 8,07%
16 Δ. ΑΓΡΑΦΩΝ (kgr) 6.976 374.760 53,72 -1,04%
17 Δ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (kgr) 13.105 1.587.590 121,14 -1,23%
18 Δ. ΔΕΛΦΩΝ (kgr) 26.716 4.413.130 165,19 1,31%
ΣΥΝΟΛΟ 455.970 96.371.865 211,36 10,58%

Η εναπόθεση απορριμμάτων ανά ΧΥΤΑ και κατηγορία αποβλήτων έχει ως εξής:

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝΑΠΟΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ 4 ΧΥΤΑ ΓΙΑ ΤΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019
ΧΥΤΑ (ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ Kgr)

Α/Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 2 Δήμοι ΧΑΛΚΙΔΑΣ *4 Δήμοι ΘΗΒΑΣ
*5 Δήμοι ΛΑΜΙΑΣ **8 Δήμοι ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019
1 ΑΣΤΙΚΑ 5.585.600 41.939.530 21.775.170 27.071.565 96.371.865
2 ΙΔΙΩΤΩΝ – 5.904.520 642.580 4.762.860 11.309.960
3 114 Π/Μ – – 75.070 – 75.070
4 ΚΕΠΒ – – 44.930 – 44.930
5 ΕΕΑΑ – – 64.630 – 64.630
6 ΑΝΑΚΥΚ. – 1.656.510 153.680 1.053.140 2.863.330
ΣΥΝΟΛΟ 5.585.600 49.500.560 22.756.060 32.887.565 110.729.785
% 5,05% 44,70% 20,55% 29,70% 100%

ΣΥΓΚΡΙΣΗ Α’ ΕΞΑΜΗΝΩΝ 2019/2018 -0,20% 22,10% 4,06% -14,03% 6,54%

• Σύνολο εξυπηρετούμενων Δήμων 18
• Πληθυσμός 455.970 κάτοικοι (83,30 %)

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας λειτουργούν 3 ακόμη ΧΥΤΑ. (Λιβαδειά, Δομοκό & Σκύρο)
– Οι Δήμοι Λεβαδέων, Ορχομενού & Διστόμου Αράχωβας εναποθέτουν τα απορρίμματά τους στον ΧΥΤΑ Λιβαδειάς
– Ο Δήμος Δομοκού εναποθέτει τα απορρίμματά του στον ΧΥΤΑ Δομοκού
– Ο Δήμος Σκύρου εναποθέτει τα απορρίμματά του στον ΧΥΤΑ Σκύρου
Ο Δήμος Κύμης – Αλιβερίου εναποθέτει τα απορρίμματά του κατά 50% στον ΧΥΤΑ Χαλκίδας & κατά 50% στον ΧΥΤΑ Θήβας
Ο Δήμος Δωρίδας εναποθέτει τα απορρίμματά του στον ΧΥΤΑ Ναυπάκτου (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας), μέχρι της ολοκλήρωσης των εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων του Νομού Φωκίδας.